MENU

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely odberu newslettera

Udeľujete týmto súhlas spoločnosti KLENOTA s.r.o., IČO: 26286505 (ďalej len "Správca"), aby v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) spracovávala tieto osobné údaje:

  • e-mail

Vaše osobné údaje využívame za účelom zasielania obchodných oznámení a ponuky produktov a služieb poskytovaných firmou KLENOTA s.r.o. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky a akcie zaujímajú. Ak nie ste zákazníkom, zasielame newslettr výhradne na základe tohto súhlasu. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 10 rokov.

S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad odhlásením v newsletteru alebo zaslaním e-mailu na adresu info@klenota.com či listu na kontaktnú adresu spoločnosti KLENOTA s.r.o., Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

  • Poskytovateľ e-shopového riešenia Simplia s.r.o., IČ: 28486820.
  • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti Správca nevyužíva.

Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.Pro pohodlný nákup a doručení do České republiky doporučujeme navštívit naši stránku v češtině.

Pre pohodlný nákup a doručenie na Slovensko odporúčame navštíviť našu stránku v slovenčine.

Aby zapewnić Państwu jak największą wygodę podczas zakupów, rekomendujemy odwiedzenie naszej polskiej strony.

Für das beste, auf Ihren Standort zugeschnittene Einkaufserlebnis empfehlen wir Ihnen, unsere deutsche Website zu besuchen.

Pour une navigation optimale et adaptée à votre zone géographique, nous vous recommandons de consulter notre site Web français.

For the best shopping experience, we recommend visiting our international website in English.