MENU

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely odberu newslettera

Udeľujete týmto súhlas spoločnosti KLENOTA s.r.o., IČO: 26286505 (ďalej len "Správca"), aby v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) spracovávala tieto osobné údaje:

  • e-mail

Vaše osobné údaje využívame za účelom zasielania obchodných oznámení a ponuky produktov a služieb poskytovaných firmou KLENOTA s.r.o. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky a akcie zaujímajú. Ak nie ste zákazníkom, zasielame newslettr výhradne na základe tohto súhlasu. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 10 rokov.

S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad odhlásením v newsletteru alebo zaslaním e-mailu na adresu info@klenota.com či listu na kontaktnú adresu spoločnosti KLENOTA s.r.o., Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

  • Poskytovateľ e-shopového riešenia Simplia s.r.o., IČ: 28486820.
  • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti Správca nevyužíva.

Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.